اسامی و سوابق تحصیلی مربیان اخوان اسلامی

دی ۱۹, ۱۳۹۷ mojtaba 0

اسامی و مختصری از سوابق و مدرک تحصیلی اساتید محترم و خدومی که در باشگاه رزم انتظاران شعبه مسجد اخوان اسلامی با افتخار در خدمتشان هستیم. اجرکم عندالله
جمع صمیمی ما ماندگار و اثر گذارتر توفیق خدمت پیدا کند. ان شاءالله