افتتاحیه باشگاه المهدی (عج) ۱۳۹۴

اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۴ محتشمی 2

به گزارش وب سایت رزم انتظاران در روز ۳ شنبه با حضور استاد علمایی رئیس سبک رزم انتظاران مجموعه فرهنگی ورزشی رزم انتظاران مسجد المهدی (عج) آغاز به کار نمود.