بانوی آسمان و زمین ۱۳۹۵

اسفند ۱۵, ۱۳۹۵ محتشمی 0

هنوز لباس هایشان بوی دود و آتش می دهد بوی نفرت و پلیدی آری! در دل بغض و کینه او را دارند گرمای آتش روی بدن هایشان هست اما ! آنها نسوختن ! سنگینی غلاف را حس کردن اما … . و باز ادامه دادند … دیگر چیز نماند از دخت رسول الله و این بغض در گلو ماند

نوسازی باشگاه المهدی (عج)

آبان ۱۷, ۱۳۹۵ محتشمی 0

بهسازی باشگاه المهدی (عج) واقع در مسجد المهدی (عج) که شامل نصب تاتامی ( کف پوش ) و دور ستون و ضربه گیر کل فضای سالن ورزشی باشگاه

عید غدیر مبارک ۱۳۹۵

مهر ۲, ۱۳۹۵ محتشمی 0

تلاش و زحمت بچه های مسجد در برپایی ایستگاه غدیر در خیابان شهید مصطفی خمینی روبروی مسجد ویژه پذیرائی و تبلیغات عید غدیر