آزمون رده زرد ۱۳۸۹ اخوان اسلامی

اسفند ۲۱, ۱۳۸۹ محتشمی 0

انسان از زمان تولد تا دم مرگ ، هر دمی گرفتار نوع و شکلی از آزمون های الهی قرار دارد.
برگزاری آزمون رده در تاریخ ۱۳۸۹.۱۲.۲۱ در مجموعه فرهنگی ورزشی اخوان اسلامی