برگزاری آزمون ارتقاع رده۹۷

اسفند ۱۹, ۱۳۹۷ mojtaba 0

سبک رزم انتظاران آزمون ارتقاع رده برگزار می نماید. آزمون در تاریخ پنجشنبه ۱۶ آذر ۹۷ در باشگاه مرکزی با حضور بیش از ۲۰۰ هنرجو برگزار کردید.

کلاس های رزمی مجموعه اخوان اسلامی

دی ۱۷, ۱۳۹۷ mojtaba 0

کلاس های رزمی مجموعه اخوان اسلامی در دو سانس برای رده سنی نوجوانان و جوانان برگزار می شود این مجموعه درخیابان مصطفی خمینی ک اخوان اسلامی واقع می باشد