برگزاری آزمون ارتقاع رده۹۷

اسفند ۱۹, ۱۳۹۷ محتشمی 0

سبک رزم انتظاران آزمون ارتقاع رده برگزار می نماید. آزمون در تاریخ پنجشنبه ۱۶ آذر ۹۷ در باشگاه مرکزی با حضور بیش از ۲۰۰ هنرجو برگزار کردید.

نوسازی باشگاه المهدی (عج)

آبان ۱۷, ۱۳۹۵ محتشمی 0

بهسازی باشگاه المهدی (عج) واقع در مسجد المهدی (عج) که شامل نصب تاتامی ( کف پوش ) و دور ستون و ضربه گیر کل فضای سالن ورزشی باشگاه