سوره توبه آیه ۱۰۷ تا ۱۱۰

بسم الله الرحمن الرحیم

(گروهی دیگر از آنها) کسانی هستند که مسجدی ساختند برای زیان (به مسلمانان)، و (تقویت) کفر، و تفرقه افکنی میان مومنان، و کمینگاه برای کسی که از پیش با خدا و پیامبرش مبارزه کرده بود، آنها سوگند یاد میکنند که: (جز نیکی (و خدمت)، نظری نداشتهایم!) اما خداوند گواهی میدهد که آنها دروغگو هستند! (۱۰۷)

هرگز در آن (مسجد به عبادت) نایست! آن مسجدی که از روز نخست بر پایه تقوا بنا شده، شایستهتر است که در آن (به عبادت) بایستی، در آن، مردانی هستند که دوست میدارند پاکیزه باشند، و خداوند پاکیزگان را دوست دارد! (۱۰۸)

آیا کسی که شالوده آن را بر تقوای الهی و خشنودی او بنا کرده بهتر است،یا کسی که اساس آن را بر کنار پرتگاه سستی بنا نموده که ناگهان در آتش دوزخ فرومیریزد؟ و خداوند گروه ستمگران را هدایت نمیکند! (۱۰۹)

(اما) این بنایی را که آنها ساختند، همواره بصورت یک وسیله شک و تردید،در دلهایشان باقی میماند، مگر اینکه دلهایشان پاره پاره شود (و بمیرند، وگرنه، هرگز از دل آنها بیرون نمیرود)، و خداوند دانا و حکیم است! (۱۱۰)

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


سوال امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.