کلاس دفاع شخصی با حضور استاد حبیب پور

بسم الله الرحمن الرحیم

رزم انتظاران حضرت مهدی عجل الله

 

 

جلسه دفاع شخصی با حضور استاد فیروز حبیب پور دارنده دان ۱۰ فدراسیون جهانی برگزار شد

این کلاس در روز جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۱ برگزار شد

این کلاس در روز جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۱ برگزار شد

این کلاس در روز جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۱ برگزار شد

این کلاس در روز جمعه ۱ دی ۱۳۹۱ برگزار شد

این کلاس در روز جمعه ۸ دی ۱۳۹۱ برگزار شد

این کلاس در روز جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۱ برگزار شد

این کلاس در روز جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۱ برگزار شد

این کلاس در روز جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۱ برگزار شد

این کلاس در روز جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۱ برگزار شد

این کلاس در روز جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۱ برگزار شد

این کلاس در روز جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ برگزار شد

این کلاس در روز جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۱ برگزار شد

این کلاس در روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۱ برگزار شد

این کلاس در روز جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۱ برگزار شد

این کلاس در روز جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ برگزار شد

2 Comments

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


سوال امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.