کلاس های رزمی مجموعه اخوان اسلامی

کلاس رزمی باشگاه اخوان
کلاس کاراته و رزمی جوانان
کلاس کاراته و رزمی جوانان

کلاس رزمی ساعت دوم روزهای فرد دو جلسه در هفته
الحمدلله سالهای متمادی است در خدمت پیشکسوت مربیان باشگاه برادر عزیز آقای استاد باباخانی هستیم.

کلاس کاراته و رزمی جوانان
کلاس کاراته و رزمی جوانان

کلاس رزمی ساعت دوم مربی روز پنج شنبه برادر عزیز آقای غفاری با تشکر از زحمات ایشان و سایر مربیان گرامی

کلاس کاراته و رزمی نوجوانان

کلاس رزمی ساعت اول(نوجوانان)
مربی روز پنج شنبه
برادر عزیز آقای قاسمی
با تشکر از زحمات ایشان