اردوی مشهد باشگاه اخوان اسلامی ۱۳۹۶

بسم الله الرحمن الرحیم

رزم انتظاران حضرت مهدی (عج)

اردوی زیارتی سیاحتی مجموعه اخوان اسلامی

این اردو در شهریور ۱۳۹۶ برگزار شده و ویژه کلاس دوم مجموعه اخوان اسلامی بوده است.

با تشکر ویژه از دوستانی که در این راه ما را از حمایت های معنوی و مالی خود بی بهره نگذاشتن.

اردوی مشهد 1396

اردوی مشهد اخوان اسلامی

اردوی مشهد باشگاه اخوان

اردوی مشهد باشگاه اخوان

اردوی مشهد باشگاه اخوان

اردوی مشهد باشگاه اخوان

اردوی مشهد باشگاه اخوان

اردوی مشهد باشگاه اخوان

اردوی مشهد باشگاه اخوان

اردوی مشهد باشگاه اخوان

اردوی مشهد باشگاه اخوان

اردوی مشهد باشگاه اخوان

اردوی مشهد باشگاه اخوان

اردوی مشهد باشگاه اخوان

اردوی مشهد باشگاه اخوان

اردوی مشهد باشگاه اخوان

اردوی مشهد باشگاه اخوان

اردوی مشهد باشگاه اخوان

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


سوال امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.