نماز ظهر در بیت مقام معظم رهبری

 

بسم الله الرحمن الرحیم

امروز با یک مطلب دیگر مزاحم شما عزیزان شدیم

در ادامه پست عکس های حرکت رزمی کاران سبک رزم انتظاران در روز پنج شنبه مورخ ۹۰/۰۵/۲۷ را گذاشتیم

چون در بیت مقام معظم رهبری نمیشود عکسبرداری کرد فقط از مسیر حرکت دوستان رزمی کار عکسبرداری کردیم

حضور هنرجویان سبک رزم انتظاران در نماز ظهر بیت مقام معظم رهبر

حضور هنرجویان سبک رزم انتظاران در نماز ظهر بیت مقام معظم رهبر   حضور هنرجویان سبک رزم انتظاران در نماز ظهر بیت مقام معظم رهبر

حضور هنرجویان سبک رزم انتظاران در نماز ظهر بیت مقام معظم رهبر   حضور هنرجویان سبک رزم انتظاران در نماز ظهر بیت مقام معظم رهبر

حضور هنرجویان سبک رزم انتظاران در نماز ظهر بیت مقام معظم رهبر   حضور هنرجویان سبک رزم انتظاران در نماز ظهر بیت مقام معظم رهبر

حضور هنرجویان سبک رزم انتظاران در نماز ظهر بیت مقام معظم رهبر   حضور هنرجویان سبک رزم انتظاران در نماز ظهر بیت مقام معظم رهبر

حضور هنرجویان سبک رزم انتظاران در نماز ظهر بیت مقام معظم رهبر   حضور هنرجویان سبک رزم انتظاران در نماز ظهر بیت مقام معظم رهبر

حضور هنرجویان سبک رزم انتظاران در نماز ظهر بیت مقام معظم رهبر   حضور هنرجویان سبک رزم انتظاران در نماز ظهر بیت مقام معظم رهبر

حضور هنرجویان سبک رزم انتظاران در نماز ظهر بیت مقام معظم رهبر   حضور هنرجویان سبک رزم انتظاران در نماز ظهر بیت مقام معظم رهبر

حضور هنرجویان سبک رزم انتظاران در نماز ظهر بیت مقام معظم رهبر

حضور هنرجویان سبک رزم انتظاران در نماز ظهر بیت مقام معظم رهبر   حضور هنرجویان سبک رزم انتظاران در نماز ظهر بیت مقام معظم رهبر

حضور هنرجویان سبک رزم انتظاران در نماز ظهر بیت مقام معظم رهبر   حضور هنرجویان سبک رزم انتظاران در نماز ظهر بیت مقام معظم رهبر

حضور هنرجویان سبک رزم انتظاران در نماز ظهر بیت مقام معظم رهبر   حضور هنرجویان سبک رزم انتظاران در نماز ظهر بیت مقام معظم رهبر

حضور هنرجویان سبک رزم انتظاران در نماز ظهر بیت مقام معظم رهبر   حضور هنرجویان سبک رزم انتظاران در نماز ظهر بیت مقام معظم رهبر

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


سوال امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.