حضور هنرجویان در پیاده روی بزرگ مردم

بسم الله الرحمن الرحیم

رزم انتظاران حضرت مهدی

حضور هنرجویان رزم انتظاران در پیاده روی بزرگ مردم از پارک شهیدان تا پارک ترافیکی به دعوت ناحیه یک منطقه ۱۰

در تاریخ : ۱۳۹۰/۰۷/۲۲

در ادامه مطلب میتوانید عکس های که از این مراسم گرفته شده را ببینید

( از دوستان بخاطر تاخیر در ارسال این پست بدلیل نبود امکانات پوزش میخواهم )

پیاده روی بزرگ رزم انتظارانی ها    پیاده روی بزرگ رزم انتظارانی ها

پیاده روی بزرگ رزم انتظارانی ها    پیاده روی بزرگ رزم انتظارانی ها

پیاده روی بزرگ رزم انتظارانی ها    پیاده روی بزرگ رزم انتظارانی ها

پیاده روی بزرگ رزم انتظارانی ها    پیاده روی بزرگ رزم انتظارانی ها

در اینجا به محل برگزاری مراسم رسیدیم

پیاده روی بزرگ رزم انتظارانی ها    پیاده روی بزرگ رزم انتظارانی ها

بعد از خروج از مراسم به پارکی که در کنار مراسم بود رفتیم و ورزش دست جمعی هنرجویان را میبینید

پیاده روی بزرگ رزم انتظارانی ها    پیاده روی بزرگ رزم انتظارانی ها

پیاده روی بزرگ رزم انتظارانی ها    پیاده روی بزرگ رزم انتظارانی ها

پیاده روی بزرگ رزم انتظارانی ها    پیاده روی بزرگ رزم انتظارانی ها

پیاده روی بزرگ رزم انتظارانی ها    پیاده روی بزرگ رزم انتظارانی ها

پیاده روی بزرگ رزم انتظارانی ها    پیاده روی بزرگ رزم انتظارانی ها

پیاده روی بزرگ رزم انتظارانی ها

دعای فرج و پایان ورزش دسته جمعی

پیاده روی بزرگ رزم انتظارانی ها    پیاده روی بزرگ رزم انتظارانی ها

حرکت به سوی نماز جمعه تهران

پیاده روی بزرگ رزم انتظارانی ها    پیاده روی بزرگ رزم انتظارانی ها

پیاده روی بزرگ رزم انتظارانی ها

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


سوال امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.