مجموعه فرهنگی ورزشی سادات اخوی

بسم الله الرحمن الرحیم

رزم انتظاران حضرت مهدی عجل الله

سرپرست : جناب آقای حامد انصاری

مسئول دفتر مجموعه : جناب آقای کتابی

مسئول ورزشی : جناب آقای رنگرز

 

لیست مربیان مجموعه سادات اخوی
 جناب آقای حامد انصاری جوانان پیشرفته جناب آقای سید جمال الدین محتشمی بزرگسالان
جناب آقای یاسین داشی
جوانان مبتدی و متوسط جناب آقای سید جمال الدین محتشمی نوجوانان مبتدی
جناب آقای مطهری نوجوانان متوسط جناب آقایان شیرازی نوجوانان مبتدی

 زمان بندی کلاس ها تغییر کرد و در حال بروز رسانی میباشد

 زمانبندی کلاس های رزمی
روز ها ساعت نام مربی ساعت نام مربی  ساعت نام مربی
شنبه  ۱۷:۳۰ تا ۱۹ آقای (نوجوانان پیشرفته) ۱۹:۳۰ تا ۲۱ آقای انصاری (جوانان پیشرفته) ۲۱ تا ۲۲:۱۵ آقای محتشمی پور (بزرگسالان مبتدی)
یک شنبه  ۱۷ تا ۱۸:۳۰  آقایان شیرازی (نوجوانان مبتدی)  ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۴۵ آقای رشیدی (نوجوانان متوسط) ۱۹:۴۵ تا ۲۱  آقای کتابی (جوانان میتدی متوسط)
دو شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹  آقای (نوجوانان پیشرفته)  ۱۹:۳۰ تا ۲۱ آقای انصاری (جوانان پیشرفته) ۲۱ تا ۲۲:۱۵ آقای محتشمی پور(بزرگسالان مبتدی)
سه شنبه  ۱۷ تا ۱۸:۳۰ آقایان شیرازی (نوجوانان مبتدی)  ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۴۵  آقای رشیدی (نوجوانان متوسط) ۱۹:۴۵ تا ۲۱ آقای کتابی (جوانان میتدی متوسط)
چهار شنبه  ۱۷:۳۰ تا ۱۹ آقای (نوجوانان پیشرفته)  ۱۹:۳۰ تا ۲۱ آقای خردمند (جوانان پیشرفته) ۲۱ تا ۲۲:۱۵ آقای محتشمی پور(بزرگسالان مبتدی)
پنج شنبه  ۱۷ تا ۱۸:۳۰ آقایان شیرازی (نوجوانان مبتدی)  ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۴۵ آقای رشیدی (نوجوانان متوسط) ۱۹:۴۵ تا ۲۱ آقای کتابی (جوانان مبتدی متوسط)
جمعه ۱۶:۳۰ تا ۱۷  آقای انصاری  ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰  آقای حبیب پور

 

خیابان ایران نبش خیابان قادری مسجد سادات اخوی مجموعه فرهنگی ورزشی رزم انتظاران تلفن تماس :

6 Comments

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


سوال امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.